Opleidingen

 

Inhoudelijk en Uitvoering

 

NCN heeft als een Hoofdactiviteit het opleiden in de unieke Nucleus Visie en praktisch toepassen  ervan in de Nucleus Methodiek.

 

Uniek, omdat we van een visie uitgaan, die niet in de psychologie, weinig in de alternatieve wereldbeschouwingen te vinden zijn.

Uniek, omdat de visie vooral van je eigen waarnemingen uitgaan, derhalve beperkt theorie behandelt en je impliciet leert.

Uniek, omdat je tegelijkertijd met puur gesprekstechniek -verder niets anders- toch bijdraagt tot snel herstel.

Uniek, omdat dit herstel zowel fysiek als emotioneel, intellectueel en sociaal, direct en duurzaam, inzet.

 

Hiermee is niet gezegd, dat onderdelen ervan wereldvreemd zouden zijn. Iedereen zal er wel iets in herkennen. 
Misschien is het resultaat, met de verklaring en inzichten, die je krijgt, het meest onderscheidende.

Misschien uniek, maar geen panacee tegen alle kwalen en ziekten. Maar wel een goede, eerste optie.

 

Het zijn geen cursussen, maar een opleiding met achterliggende theorie, een werkmodel en een wetenschappelijk solide basis, gekoppeld aan oude wijsheden uit de Chinese Geneeskunde en de Bijbel.

 

Integer vinden wij een eis. Vanwege het unieke karakter vinden we ook geen beroepsvereniging, die  een voor ons dekkende accreditatie kan geven. Veel eisen zijn voor ons niet relevant, wel tjdrovend en duurder makend. We hebben daarom onze eigen beroepsvereniging. Uiteraard zijn onze beroepseisen minimaal dat van alle andere behandelaren en theapeuten met hun randvoorwaarden.

 

Duurzaamheid vind je terug in de organisatie van kleinschaligheid en regionaal en digitaal gebruik. Geen dure studieboeken en syllabus wordt POD gefabriceerd en zijn daarom mede update.  We blijven onze kennis updaten vanuit wetenschap en praktijk.

 

Sociaal Wij vinden dat inkomen zo min mogelijk een drempel mag zijn. Onze volledige opleidingen zijn zo kort mogelijk, intensief en hebben onze eigen accreditatie eisen, die het nodige vereist voor hoge professionaliteit. Dus zijn termijnbetalingen, soms andere manieren van voldoen, in overleg  mogelijk.

 

Hoorcolleges en oefeningen worden uitgevoerd door de ontwikkelaar en docenten. die in de praktijk er mee werker. Tegen gereduceerderde prijs extra consulten voor jou of je gezinsleden aanvragen. Of na jaren kun je een 'APK-tje' aanvragen.