Info voor Profs

 

Natural Reset Methodiek

Natural Reset Methodiek kun je plaatsen onder een empathische gesprekstechniek waar m.b.v. visualisaties positeve affirmaties worden opgeroepen, die leiden tot doven van de hyperarousal en activeren van hypoarousal.

Overeenkomsten met EFT, NEI en EMDR, mindfullness en soortgelijke behandelingen zijn beperkt tot geen.

 

Theoretisch grondslag

De theoretisch grondslag moet gevonden worden in o.a. Chinese geneeskunst (TCM), qantumfysica, prenatale psychologie en embryologie, epigenetica, eerder en recent hersenscan onderzoek, NLP (vnl. coachdeel), opstellingen, PMA etc.

Effecten

Weinig tot geen recidieve klachten bij PTSS, zowel na fysiek als psychotrauma en breed spectrum psychische en psychosomatische, onbegrepen klachten. (zie ook hier).

 

Combinaties

Goed  te  integreren met andere behandelingen i.o.m. behandelaren.  I.h.a. vindt er synergie tussen de behandelvormen plaats. Evt medicatie moet worden afgestemd.

Opleidingen zijn niet alle geaccrediteerd.

Kwaliteit

We verwijzen op dit moment uitsluitend naar coaches, waar we contact mee hebben, die nog regelmatig Reset kunnen toepassen.

 Echter, alle coaches zijn minimaal gecertificeerd en hebben het opleidingsprogramma geheel doorlopen. Ze hebben daarbij in eerste instantie aan zichzelf gewerkt en zijn getoetst. Zij hebben geoefend met echte cliënten, soms uit eigen kring of clientèle of van daarbuiten. Afhankelijk van hun doelgroep hebben zij zich verder verdiept als Coach I of Coach II.