• PTSS ? Herstel zonder psychologie, emdr , Mindfulness, ed.
  • Nieuwe generatie verwerking:
  • mild, direct, beste 1e optie
  • zie ook trauma-online.jouwweb.nl

 

Hoe ziet zo'n Nucleus sessie eruit?

 

Het is een behandelvorm, waarbij het om uitsluitend een gesprek gaat, maar met een sterk fysiek en psychisch effect.

De methodiek is gebaseerd op een tweedelig geheugensysteem, welke beiden door middel van een interview bevraagd worden.

Zie verder Nucleus Particulier

 __________________

 

Je kunt een Nucleus Coach aanvragen als:

 

* Particulier (verwijzing naar praktijk)

* Bedrijf of instelling

* Beroepsgroep 

 Je kunt hier direct online een Nucleus  gesprek afspreken

 

Hoe vraag ik  een sessie  aan?

 

Aanvraag

Gemiddeld zijn 3-5 gesprekken voldoende in een traject om zelfs meerdere traumatische gebeurtenissen van hun lading te ontdoen. Voor acute situaties kunnen we direct een afspraak zonder intake plannen.

Behalve  evt. een uitgeprinte intake heb je verder niets nodig. Doe de intake wel serieus; het verkort het traject en de benodigde tijd.

 

Het gesprek

De sessie is afgerond geheel 1-1,5 uur en feedback wordt op prijs gesteld. Frequenties kun je dus zelf bepalen. Meest om de week tot 3 weeks voor de laatste 2.

 

Kosten

Facturering vindt digitaal plaats en vermeldt fact nr. Externe vergoeding, vermeldt instantie/ (jouw) bedrijf.

Consultprijs is E 90,-ex en  E 120 ,-ex. bij combi (partner/kind).

Wordt  niet vergoed door zorgverzekeraars maar soms worden uitzonderingen gemaakt   en via werkgevers etc.

 

Traject

Na een traject kun je zg. APK-tje aanvragen; ook al is dat jaren later. Omdat we jouw intake niet lang bewaren (AVG) zorg je (zo nodig) zelf voor opslag.

 

P.S. voor E.H.B.B. en P.I.E.P. geldt een wat afwijkende werkwijze.

 

Info voor Profs

 

Nucleus Methodiek kun je plaatsen onder een empathische gesprekstechniek waar m.b.v. visualisaties positeve affirmaties worden opgeroepen, die leiden tot doven van de hyperarousal en activeren van hypoarousal.

 

Overeenkomsten met EFT, NEI en EMDR, mindfullness en soortgelijke behandelingen zijn beperkt tot geen.

 

De theoretisch grondslag moet gevonden worden in o.a. Chinese geneeskunst (TCM), qantumfysica, prenatale psychologie en embryologie, epigenetica, eerder en recent hersenonderzoek, NLP (vnl. coachdeel), opstellingen, PMA etc.

 

Weinig tot geen recidieve klachten bij PTSS, zowel na fysiek als psychotrauma en breed spectrum psychische en psychosomatische, onbegrepen klachten. (zie ook hier)

 

Goed  te  integreren met andere behandelingen i.o. behandelaren. Opleidingen zijn niet alle geaccrediteerd.

Bronnen

Grondslagen TCM. - Maciocia

Veld en Intentie experiment- L.Mc. Taggart

Stap in je grootsheid-Anthony Robbins

Embryo.nl -Jaap van der Wal

E.Q. en Sociale Intelligentie -D. Goleman

Het geheugen van het hart -Paul Pearsell

Div. inaugurele voordrachten Nijmegen

Epigenetica - YT kanaal.

LinkedIn  bijdragen.

Magazines Vroeg en Kiind

Hersenvuur - Ronald Siegel

Het bewuste oor -Tomatis

De Meester en zijn Afgezant- I. McGilchrist

The emotional brain - Joseph Ledoux

enz. enz.