home » Nucleus Coaching

Nucleus Coaching®

 Een heel andere manier van coachen dan je gewend bent.

Of je dat nu voor jezelf aanvraagt. Of je coacht anderen, verbaasd zul je vast wel zijn.

Zoals een deelnemer aan de opleiding eens zei: "er was een tijd vòòr en een tijd na Nucleus..." 

 Nucleus Coaching heeft een andere visie en benadering van een hulpvraag 

Je kunt Nucleus Coaching aanvragen als:

 

* Particulier

* Bedrijf of instelling

* Beroepsgroep

* Opleiding

* Onderzoeksproject

 

__________________

Hoe ziet zo'n sessie eruit?

 

Het is een behandelvorm, waarbij het om uitsluitend een gesprek gaat, maar met een sterk fysiek en psychisch effect.

De methodiek is gebaseerd op een tweedelig geheugensysteem, welke beiden door middel van een interview bevraagd worden.

 ______________________

De gevolgde stappen:

1. Je vraagt telefonisch, via Whatsapp of email een Nucleus sessie aan.

2. Je krijgt een Intake toegestuurd en privacy verklaring. Stuur je die ingevuld terug, ga je akkoord met verwerking gegevens en de vrijwaring.

3. Daarna wordt de afspraak gemaakt, waar, wanneer en hoe; met video/audio  of live.

4 Het gesprek begint doorgaans met het omschrijven van een gewenste doelstelling.

5. Dan wordt gevraagd, welke beperkingen je ondervindt in het realiseren ervan.

6. Vervolgens wordt naar de echte Nucleus (=kern) van de belemmering gezocht.

7. Bij de kern aangekomen, een bepaald moment, wordt een beter alternatief voorgesteld.

8. Hierna is de gebeurtenis, blokkade  of hindernis, ontdaan van de fysieke effecten ervan en vindt een  diepe ontspanning plaats.

9.Direct daarna, na verloop van tijd, kan de doelstelling verwezenlijkt zijn en opent dit  soms de weg zo nodig naar andere aanvullende behandelingen.

 

Hoe verder?

 

Gemiddeld zijn 3-5 gesprekken voldoende in een traject om zelfs meerdere traumatische gebeurtenissen van hun lading te ontdoen.

Voor acute situaties kunnen we direct een afspraak zonder intake plannen.

Behalve  evt. een uitgeprinte intake heb je verder niets nodig. Doe de intake wel serieus; het verkort het traject en de benodigde tijd.

Elke sessie is afgerond geheel 1-1,5 uur en feedback wordt op prijs gesteld. Frequenties kun je dus zelf bepalen. Meest om de week tot 3 weeks voor de laatste 2.

Facturering vindt digitaal plaats en vermeldt fact nr. Externe vergoeding, vermeldt instantie/ (jouw) bedrijf.

Consultprijs is E 90,-ex en  E 120 ,-ex. bij combi (partner/kind).

Wordt  niet vergoed door zorgverzekeraars maar soms worden uitzonderingen gemaakt,  en via werkgevers etc.

 

Na een traject kun je zg. APK-tje aanvragen; ook al is dat jaren later. Omdat we jouw intake niet lang bewaren (AVG) zorg je (zo nodig) zelf voor opslag.

 

Voor verdere vragen zie hier

 

P.S. voor E.H.B.B. en P.I.E.P. geldt een wat afwijkende werkwijze.

 

Bronnen

Grondslagen TCM. - Macoccia

Veld en Intentie experiment- L.Mc.Taggart

Stap in je grootsheid-Anthony Robbins

Embryo.nl -Jaap van der Wal

E.Q en Sociale Intelligentie -D. Goleman

Div. inaugurele voordrachten Nijmegen

Epigenetica - YT kanaal.

LinkedIn  bijdragen.

Magazines Vroeg en Kiind

Hersenvuur - Ronald Siegel

Het bewuste oor -Tomatis

The Master  and his Emissary- I. McGilchrist

enz.enz.

Info voor Profs

 

Nucleus Methodiek kun je plaatsen onder een empathische gesprekstechniek waar m.b.v. visualisaties positeve affirmaties worden opgeroepen, die leiden tot doven van de hyperarousal en activeren van hypoarousal.

 

Overeenkomsten met EFT, NEI en EMDR, mindfullness en soortgelijke behandelingen zijn beperkt tot geen.

 

De theoretisch grondslag moet gevonden worden in o.a. Chinese geneeskunst (TCM), qantumfysica, prenatale psychologie,en embryologie, epigenetica, eerder en recent hersenonderzoek, NLP (vnl. coachdeel), opstellingen, PMA etc.

 

Weinig tot geen recidieve klachten bij PTSS, zowel na fysiek als psychotrauma en breed spectrum psychische en psychosomatische, onbegrepen klachten. (zie ook hier)

 

Goed integreerbaar in andere behandelingen i.o. behandelaren. Opleidingen zijn niet geaccrediteerd.