VER ANTWOORDING

De intentie van deze website is eerlijke en gefundeerde informatie te geven.

Ter ondersteuning van de theorie verwijzen we naar bronnen, waaruit Natural Reset is ontwikkeld.

Middels vrijwaring, die bij elke behandeling vermeld wordt, hebben we geen verantwoording voor onbedoelde effecten. van welke informatie op deze website maar ook. Lees hiervoor de Algemene Voorwaarden hiernaast.

De Traditonele Chinese Geneeskunde (TCM) heeft de langste geschreven geschiedenis en is door de WHO  erkend.

Door NCN opgeleide Coaches kunnen je  genoeg Reviews geven over de resultaten.