home » Nucleus Coaching » Nucleus Particulier

Nucleus Praktijk voor de particulier

 

 

Als je hier terecht bent gekomen, gaan we er vanuit dat je al iets weet van de nucleus methodiek. Hier vind je nog wat algemene vragen.

Afhankelijk van je hulpvraag vind je verwijzingen naar Nucleus Coaches. Je hebt algemene Nucleus Coaches en gespecialiseerden. Afhankelijk van hun nevenberoep.

 

Kwaliteit

Alle hier genoemde coaches zijn minimaal gecertificeerd en hebben het opleidingsprogramma geheel doorlopen. Ze hebben daarbij in eerste instantie aan henzelf gewerkt en zijn getoetst.

 

Zij hebben geoefend met echte cliënten, soms uit eigen kring of clientèle of van daarbuiten. Afhankelijk van hun doelgroep hebben zij zich verder verdiept als Coach 1 of Coach 2.

Coach 2 is ook geëxamineerd.

 

In de geboortezorg is de indeling:

EHBB Coach (trauma rond bevallingen)

PIEP Coach (trauma tijdens zwangerschap)

Nucleus Geboorte Coach (volledige geboortetrauma)

 

Iedere Nucleus Coach kent de basisprincipes en zal deze nooit meer vergeten. We vermelden hier echter degenen, die tijd en gelegenheid hebben Nucleus regelmatig toe te passen.

 

We hebben onze eigen beroepsvereniging en vragen bijscholing. Hier vermelde Coaches hebben regelmatig contact met het College en houden intervisies en delen ervaringen.

__________________

Hoe ziet zo'n sessie eruit?

 

Het is een behandelvorm, waarbij het om uitsluitend een gesprek gaat, met een sterk fysiek en psychisch effect.

 ____________

 In het kort Nucleus Gesprek 

 

- stel je hulpvraag (mail, app, tel, zoom)

- vul Intake via email en stuur terug

-  maak afspraak (video, live, tel)

- korte bespreking intake en uitleg

-  geen onderzoek, louter vragen*

-  plm  1-1,5 uur

- traject afspraak, zo gewenst

- gemidd. 3-5 gesprekken

- a.p.k.-tje evt. later

 

* heb je met mij afspraak, dan heb je nog keus in acupunctuur en adviezen uit Chinese geneeskunde en plantmedicijnen

Zie daarvoor hier

Kort over mij

 

Randy Schmidt (1951) en eigenaar van NCN. ontwikkelaar en Hoofddocent.
Op de praktijksite vind je nog wat meer persoonlijke info en op de sociale media kun je wel een indruk krijgen. Ik publiceerde 2 boeken, schrijf regelmatig artikelen en begin nog een blog. Heb regelmatig contact met de werkvloer en met door NCN opgeleide mensen. 

 

Ben getrouwd en heb 2 zoons in buitenland. Hobby's zijn diverse en heb nu meeste tijd voor permacultuur en geef daarin adviezen.
Voor de verdere ontwikkeling van de Nucleus Methodiek zoek ik nieuwe toepassingen en doe ik literatuuronderzoek.

 

Kernwaarden

Integriteit,  direct, duurzaam en betrokken zijn voor mij belangrijke pijlers in mijn werk. Kernwaarden van het NCN.