Reset Coach opleidngen

 

 

 

Nucleus Coach opleiding: 3 Modulen, waarvan het eerste deel Introspectief is. 2 en 3 richten zich op hulp geven extern.

Nucleus Reset Direcr  Coach en Nucleus gesprekstechniek zijn losse bedrijfs aangepaste Modulen.

Introductie is kennismaking met Nucleus visie en mogelijkheden.

 

__________________________________

Reset Introspectie

 

- 5 dagdelen* als voor-opleiding

-  3 individuele sessies 2 uur/sessie

-  frequentie  dag/tijd/afgestemd

-  3-5 pers. per groep

-  E 1850,- btw vrij  (termijnen)

-  SB 2 impliciet

-  sessies met ontwikkelaar

-  certificaat

 

 Behandelde onderwerpen

* doelstellingen formuleren

* Nucleus Visie en Model

*  gezondheidsklachten

*  functioneringsklachten

*  verwerking van informatie

*  alle dagen theorie/praktijk  50/50

 _______________________

     

Reset coach 1

 

 - 5 +3° dagdelen opleiding#

- frequentie 14 daags online

-  groepsgrootte 3-5 pers.

-  E 1875,- btw vrij (termijnen)

-  SB 1 impliciet

-  Eindtoets en certificaat

 

 Behandelde onderwerpen

*  basis  1

*  basis 2

*  basis 3

*  Eigenschappen Coach

*  Praktijkvoering

*  Geboorte Reset

*  Introspectie deelnrs. en toets

alle dagen  theorie/oef (50/50)

# de + is van toepassing op de laatste module, die je volgt 

3° zijn terugkomdagen na afronding Module  Coach 1 of 2

__________________________________

 

Reset coach 2

 

 - 5 +3° dagdelen opleiding#

- frequentie 14 daags online

-  groepsgrootte 3-5 pers.

-  E 1875,- btw vrij (termijnen)

-  SB 1 impliciet

-  examen en diploma

 

 Behandelde onderwerpen

* doelstellingen formuleren

*  generatiesessies

*  weerstanden

*  psychische klachten

*  fysieke klachten

*  Integratie behandelingen

*  Relatiezorg

alle dagen  theorie/oef (50/50)

# de + is van toepassing op de laatste module, die je volgt

 3° zijn terugkomdagen na afronding Module  Coach 1 of 2

__________________________________

 

Voor alle Modulen certificaat na toets. Na laatste Module examen en diploma mogelijk.

Voor overzicht opgeleiden

 

 

 Verdieping en specialismen

 

Introductie 

- workshop

- kennismaking Nucleus visie  1

d.d

Opleidingsoverzicht Coach Alg 2023
Word – 154,0 KB 111 downloads

BCG Coach  1

 

Motiverende gesprekstechnieken

- 2 Modulen + verdieping 4 d.d.

- aangepast aan bedrijf en afdeling

- effectief vragen stellen

 

(BCG = Bedrijfs Cardio Gram)

 

BCG-Coach 2

 

- eval.  emotionele  gezondheid

- motiverende gesprekken

- stabilisering kernmotivatie

 aangepast  aan bedrijven /afd.

(BCG = Bedrijfs Cardio Gram)

Reset Direct Coach

- basis module 2 d.d

- Nucleus Methodiek  2.d.d.

- doelgroep/trauma 2 d.d.

-  oefeningen en toets